Rezervácia

OCHRANA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV


SPOLOČNOSŤ POSTUPUJE V ZMYSLE ZÁKONA Č. 18/2018 ZB. Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EÚ 2016/679 Z 27. APRÍLA 2016 O OCHRANE FYZICKÝCH OSÔB PRI SPRACÚVANÍ
OSOBNÝCH ÚDAJOV A O VOĽNOM POHYBE TAKÝCHTO ÚDAJOV.

* V žiadnom prípade neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
* Osobné údaje sú uložené v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu.
* Všetci pracovníci pracujúci pre L.M.N INVESTMENT Banská Bystrica s.r.o., ktorí prídu do styku s vašimi osobnými údajmi, boli náležite poučení o správnom
a citlivom zaobchádzaní s nimi.
* Ak si neželáte dostávať emaily s našimi akciami, stačí ich vypnúť v nastavení vášho konta, prípadne nás o tejto skutočnosti
stačí informovať e-mailom.
* Získavame od vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie vašej objednávky.
* Môžete kedykoľvek požiadať o zmazanie vášho konta a histórie objednávok e-mailom, písomne alebo osobnou návštevou.